hang-on filteriHang-on filteri se kače za ivicu akvarijuma, ne zauzimaju mesta, koriste se za manje akvarijume