Vazdušne pumpeVazdušne pumpe služe za aeraciju akvarijumske vode i obogaćivanje kiseonikom, kao i za postizanje efekta mehurića uz upotrebu raspršivača